Skjønnheter i skogen akkurat nå...  Spania, 7. oktober 2007
Beauties in the woods just now... Spain, 7. October 2007.