Her er fjellet vårt fra bak siden.
Vi kom på veien på høyre side i bildet og skal begynne å gå oppover like utenfor bildet på venstre side. Det var den enkleste veien å gå oppover. Det vil si... det er ingen vei eller sti, man går bare i knehøye krattet.

This is our mountain from tha back side.
Ther's no path to the summit. You just walk through the knee high bush.

 

 

Den første delen ser ikke så veldig bratt ut, men på grunn av en del løs småstein må man
være obs på hvor man setter bena for ikke å skli.

 The first part doesn't look too steep, but you have to be careful because of the pebbles.
Suddenly you can slip and fall flat...

 

Puh, det var brattere enn jeg trodde.... og enda har vi bare så vidt startet...

Puh, it's steeper than I thought.... yet we've just started...

(Photo by Jan)

 

Enda noen meter høyere... og utsikt til neste mål ifølge bror Jan.
Det første bildet på denne siden er tatt fra huset  du ser der nede...

Jeg kom ikke stort lengre enn dette. Jeg hadde ikke krefter igjen til å klatre lengre oppover i ura.
Ser du på det første bildet igjen så kom jeg nesten helt opp til tregrensa i venstre kant av bildet.
Ikke mye å skryte av akkurat...
Nedturen er nesten verre enn oppturen, men knær og ankler holdt, og det samme gjorde
heldigvis det tørre krattet og gresset jeg av og til måtte holde meg fast i.   ;)

Jeg har ett mål før jeg prøver meg på  andre topper...
Kjøre bil til huset der nede så jeg er frisk og uthvilt når jeg kommer dit.
Så skal jeg klatre oppover, steg for steg. En dag skal jeg nok nå toppen...!

(Fotograf: Jan)

A few meters higher... and nice view to the next goal according to my brother Jan.
The first photo at this page is taken from the house down there...

I didn't walk much more than this. I had no more energy to climb the scree.
Take another look at the first photo and I'm nearly at the timber line at the left side of the photo.
Not much to tell about... eh...

Walking down is as hard as climbing up, but my knees and ankles stood the strain,
and so did the dry bushes and grass which I sometimes had to hold on to.  ;)

Well, I have a goal to reach... Next time I'll drive my car to that house, then,
 "fit for fight", start climbing, step by step until I reach the summit...!

(Photo by Jan)